Přejít na navigaci

Kdo jsme

Kdo jsme

bosí karmelitáni

Bosí karmelitáni jsou kontemplativně-aktivní řád. Cítíme se povoláni k intenzivní modlitbě a samotě s Bohem, tedy ke kontemplaci a zároveň k akci: k životu mezi lidmi, s lidmi a pro lidi. Náš řád má za sebou dlouhou a bohatou historii i mnoho inspirativních osobností a my věříme, že má své místo a smysl i v této době. Naším posláním je pečovat o kontemplativní modlitbu, která je důležitým pramenem pro dnešní svět.

spiritualita

Meditace

Meditace

Meditace – nebo také vnitřní, tichá nebo kontemplativní modlitba – patří neodlučitelně ke karmelitánskému řádu od jeho počátků a dodnes se jí věnujeme v našich...

Světci

Světci

Historii karmelitánského řádu utvářely generace, které se nadchly pro ideál akce a kontemplace, po vzoru proroka Eliáše. Mezi nimi najdeme řadu osobností, jejichž...

Historie & současnost

Historie & současnost

Přečtěte si o minulosti a současnosti bosých karmelitánů ve světě a v Čechách.


lidé

Proč jsem bosým karmelitánem?

Pavel Pola ocd

Inspirují mě velikáni karmelitánského řádu a Karmel mi přijde jako skvělý prostor pro společné kultivování kontemplativního přístupu k životu. Proto jsem tady.

Pavel Pola ocd

Petr Glogar ocd

Baví mě společně tvořit nové věci, jít neprošlapanou cestou. To byl jeden z důvodů, proč jsem před více než 30 lety odešel od salesiánů a vstoupil do komunity karmelitánů. A myslím, že tento rozměr je i po těch letech stále nějak přítomný v mém životě.

Petr Glogar ocd

Jan Poříz ocd

Je pro mne důležité mít kolem sebe blízké lidi. Zároveň se cítím být povolán k životu v celibátu. Karmelitánská řeholní komunita tak pro mě představuje duchovní i lidskou oporu, díky níž se necítím být sám a v níž nacházím zázemí ke službě.

Jan Poříz ocd

Jaroslav Šulák

Protože na Karmelu se dá najít všechno. Zhruba takový byl můj první dojem. Oslovila mě pestrost a zároveň vyváženost dne: vnitřní modlitba/společná modlitba, samota/bytí s druhými, studium/práce. A také na mě zapůsobila karmelitánská rodina – současná i ta nebeská!

Jaroslav Šulák

Jan Andil ocd

Když jsem se během studia na gymnáziu začal hlouběji zajímat o duchovní život, byla to právě vnitřní (kontemplativní) modlitba, která mě spolu s četbou Bible a duchovní literatury oslovovala nejvíce. Bosí karmelitáni mě přitahovali svým důrazem na prakticky žitou spiritualitu modlitby, práce a společenství.

Jan Andil ocd

Pavel Michal Pauli ocd

Karmel je pro mě „pokladem ukrytým v poli“. Pod vrstvou obyčejné půdy spočívá radost z Pána tajemně přítomného a toužícího po živém vztahu s člověkem. Dává se nám ve svém Slově, v bratrském společenství, v práci i v přímluvách za druhé.

Pavel Michal Pauli ocd

Jaroslav Suroviak ocd

Především proto, že jsem – tak trochu pozdě a nejistě, odpověděl na povolání od někoho, kdo mě nekonečně převyšuje, a já jsem se s obavami, ale s velkou důvěrou v pomoc a požehnání od Povolávajícího odhodlal na toto povolání odpovědět.

Jaroslav Suroviak ocd

David Peroutka ocd

Já nevím. Vážně nevím! Zeptejte se jisté Terezie z Avily. Po setkání s ní jsem sice ještě mohl protestovat, odkládat rozhodnutí, vznášet námitky, pochybovat – ale to je asi tak vše, co jsem proti tomu mohl dělat…

David Peroutka ocd

Vždycky jsem chtěl být knězem a později i řeholníkem. Když jsem absolvoval vysokou školu, potkal jsem jednoho karmelitána, který kázal v mé farnosti. Oslovila mě jeho osobnost a taky to, co říkal.

Agnelo Rebelo ocd

Moje touha byla stát se lékařem. Když jsem končil střední školu, cítil jsem ve svém nitru hluboký hlas, který mě volal být knězem. Modlil jsem se a postupně poznával karmelitánský život. Rozhodl jsem se tento způsob života přijmout.

Agnelo Rebelo ocd

inspirace - aktuality - pozvání

Česko-italské setkání

24.9.2022 | V září 2022 se poprvé v novodobé historii v Česku konalo takzvané "plenární zasedání" Janovské provincie bosých karmelitánů, ke které patří i naše české kláštery.

  • Česko-italské setkání

Papež František: Udělat ze života modlitbu

13.9.2021 | Papež František v projevu ke generální kapitule bosých karmelitánů bratry vyzval, aby znovu promýšleli své poslání, a to s kreativitou a apoštolským zápalem a věnovali velkou pozornost dnešnímu světu. Jde o to být věrní přítomnosti a zároveň svobodní a otevření Božímu horizontu. Jen tak může být karmelitánský život odpovědí na žízeň současného člověka, který v hloubi duše žízní po Bohu, říká papež.

Slovníček pojmů

Zde najdete vysvětlení některých základních pojmů souvisejících s karmelitánskou spiritualitou.

Inspirace

13.6.2021 | Každý z nás, i když není zrovna umělecky zaměřený, potřebuje čas od času, nebo možná také častěji nějakou inspiraci...

Proč se vlastně modlit?

25.04.2021 | Jaký má smysl zabývat se modlitbou a kdo modlitbu ve skutečnosti potřebuje - Bůh nebo my? A jak se do modlitby promítá náš obraz Boha?

Za jedné noci temné

En una noche oscura... tato báseň Jana od Kříže patří mezi vrcholná díla španělské poezie.

kde nás potkáte

Praha - Jezulátko

Praha - Jezulátko

Poutní místo, duchovní oáza v centru města.

Klášter na Hradčanech

Klášter na Hradčanech

Fortna, otevřený dům spirituality.

Klášter ve Slaném

Klášter ve Slaném

Dům formace, místo pro exercicie, péče o farnost.